POSAO: POKROK traži magacionera i tehničara u ratarskoj proizvodnji

DOO Pokrok Padina, Lenjinova 21 zbog povećanog obima posla i unapređenja poslovanja, raspisuje konkurs za sledeće radno mesto: Magacioner.

Osnovna zaduženja:

 • Vrši prijem, skladištenje i izdavanje robe;
 • Vrši trebovanje robe;
 • Vodi potrebnu dokumentaciju za svaki ulaz robe u magacin kao i izlaz iz magacina;
 • Vrši istovar i utovar robe;
 • Priprema magacin za popis i učestvuje u popisu;
 • Vrši provere deklaracija – ispravnosti robe, kao i proveru rokova trajanja proizvoda u magacinu;
 • Zadužen je za higijenu u magacinu.

Uslovi:

 • IV-V stepen – poljoprivredne struke;
 • Položeni vozački ispit B kategorije;
 • Dobra komunikativnost i organizacija poslova rada.

Mesto obavljanja posla: Padina

Molimo zainteresovane kandidate da dostave svoj CV lično na adresu Lenjinova 21 Padina ili na e-mail: office@pokrok.rs

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 013/ 667210.

DOO Pokrok Padina, Lenjinova bb zbog povećanog obima posla i unapređenja poslovanja, raspisuje konkurs za sledeće radno mesto: Tehničar u ratarskoj proizvodnji.

Osnovna zaduženja:

 • Obavlja sve poslove iz delokruga rukovaoca poljoprivrednih mašina i vrši operativni raspored radnika na terenu kao i evidentiranje svih radnih zadataka u procesu proizvodnje;
 • Prati celokupan proces proizvodnje, i brine se o što boljem i kvalitetnijem izvršenju svih operacija oko proizvodnje kao i za kvalitet i prinos ratarskih kultura;
 • Vodi evidenciju radnih naloga za zaposlene iz ratarske proizvodnje;
 • Vodi računa o racionalnom korišćenju  radnog vremena i mašina;
 • Odgovoran je za funkcionisanje rada i proizvodnju ratarstva;
 • Vodi brigu o veličini –površini parcela, da li odgovaraju veličini po listu nepokretnosti;
 • Radi na poslovima imanja i pregleda parcela vezano za zemljišne štetočine, bolest bilja, prisutnost korova po parceli i na osnovu toga daje preporuku za upotrebu pojedinih preparata za njihovu celokupnu zaštitu;
 • Dužan je vodi računa o pravilnoj upotrebi preparata za zaštitu bilja, njihovom skladištenju i uklanjanju ambalaže;
 • Organizuje, sprovodi i kontroliše izvođenje radova na zaštiti bilja;
 • Učestvuje  u organizavanju procesa proizvodnje finalnog proizvoda i kontroliše organizaciju procesa;
 • Dokumentaciju treba ažurno dostavljati na knjiženje;
 • Za svoj rad je neposredno odgovoran  svom neposrednom rukovodiocu, kao i direktoru preduzeća;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

 • IV-V stepen – poljoprivredne struke;
 • Položeni vozački ispit B kategorije;
 • Dobra komunikativnost i organizacija poslova rada.

Mesto obavljanja posla: Padina

Molimo zainteresovane kandidate da dostave svoj CV lično na adresu Lenjinova 21 Padina ili na e-mail office@pokrok.rs

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 013/ 667210.

Nevena Gligorijevic

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *