Održana 10. sednica Skupštine opštine Kovačica

Danas je u Kovačici održana deseta sednica Skupštine opštine Kovačica.  

Pre početka sednice je minutom ćutanja odata počast svim preminulim građanima naše opštine za vreme pandemije.

Sednici je prisustvovao 21, od ukupnog broja 28 odbornika. Sve tačke dnevnog reda, a bilo ih je 21, izglasane su jednoglasno. Zasedanje je i zbog epidemioloških mera trajalo kraće, četvrt sata.  

Odbornici su jednoglasno doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Kovačica za 2021. godinu, drugi dopunski budžet, rebalans II.

Usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Kovačica za period januar – septembar 2021. godine i konsolidovanog izveštaja.

Doneta je Odluka o ustupanju obavljanja dela poslova pravoblanilaštva gradu Pančevu. 

Izglasana je i Odluka o nepristupaju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu, kao i Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Kovačica.

Ratifikovana je i Odluka o izradi imena i dopuna plana generalne regulacije naselja Kovačica. 

Usvojena je i Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za vetropak „Kovačica“, kao i Odluka o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije za vetropak „Kovačica“.

Donešen je Pravilnik o uslovima i načinu na koji opština Kovačica može primati donacije.

Izglasan je i Pravilnik o naknadama za rad Komisije za sprovođenje postupka komasacije u katastarskoj opštini Debeljača, opština Kovačica. 

Ratifikovan je Plan javnog zdravlja opštine Kovačica za period 2021 – 2025 godine. 

Usvojen je Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Kovačica za period od 2022. do 2026. godine. 

Donešeni su Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja javnih preduzeća „Samoš“ Samoš i „Elan“ Kovačica.

Izglasan je i Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj PU „Kolibri“ Kovačica za radnu 2020/2021 godinu i Godišnji plan rada za radnu 2021/2022 godinu.

Ratifikovana je Informacija o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 1. januara 2021. godine do 30. juna 2021. godine.

Usvojen je i Predlog Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Kovačica.

Izgasano je i Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja opštine Kovačica, zatim Rešenje o razrešenju o imenovanju po jednog člana Školskog odbora Osnovne škole „Sveti Georgije“ u Uzdinu, Školskog odbora Osnovne škole „Mlada pokolenja“ u Kovačici i Gimnazije „Mihajlo Pupin” u Kovačici, kao i dva člana Školskog odbora Osnovne škole „Moše Pijade“ u Debeljači.

Radio Televizija Opštine Kovačica

Learn More →

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *